חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

שופר בחודש אלול

שלוש שאלות על המקור הזה:

לא כתוב במקור שתקעו בשופר בכל יום מימות חודש אלול כשמשה היה בשמים, אלא תקעו רק ביום כאשר עלה משה למרום. אז למה אנחנו תוקעים בכל יום מימי חודש אלול?
מה הקשר בין התקיעה וההכרזה שמשה עולה למרום, לבין העליה – כביכול – של ריבונו של העולם גם כן בשופר?
אם אנחנו אומרים, שתקיעת השופר כדי לעורר את העם לעשות תשובה כפי שכותב הטור – ייתקע השופר בעיר והעם לא יחרדו – מדוע לא תוקעים בעשרת ימי תשובה? הרי עשרת ימי תשובה הם המהות של התשובה, ימים מסוגלים לתשובה. ואם כן, מדוע אין תוקעים בשופר בעשרת ימי תשובה?