חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

חברים

חברות

יש שתי אפשרויות לחברות בקהילת ניצנים – חברי עמותה או עמיתים
חברות בעמותה היא חברות במשפחת הקהילה. החברות כרוכה בדמי הצטרפות חד פעמיים (אפשר לפרוש את התשלום על פני שלוש שנים) ובתשלום דמי חבר שנתיים לעמותה. לחברי העמותה מוענקים זכות הצבעה, מקומות שמורים בבית הכנסת בתפילות הימים הנוראים (ובכלל זאת מקומות לילדים סטודנטים שאינם נשואים) והנחה בשכירת אולם לנדאו.

כל הסכומים שלהלן הם שקלים ישראליים.

דמי הצטרפות (אפשר לפרוש את התשלום על פני שלוש שנים):
משפחה – 15,000 
זוג – 15,000 
יחיד – 7,500

דמי חבר שנתיים
משפחה או זוג- 2,000

יחיד – 1,000
הצטרפות לקהילה כעמית או כעמיתה גם היא דרך נהדרת להזדהות עם קהילת ניצנים, והיא מוצעת בעיקר למי שזה מקרוב בא או למי ששוהים באזור במשך תקופה ונהנים להתפלל איתנו ולהצטרף לשאר הפעילויות ההופכות אותנו לקהילה.

דמי חבר שנתיים
משפחה – 2,600 
זוג – 2,600 
משפחה מתחת לגיל 35– 1,200 
יחיד מתחת לגיל 35 – 600