תורה

שיעורים שבועיים

שבת מיקום שפה שעה מגיש
נושאים בתנ׳׳ך, גמרא, ומחשבת ישראל
דף מקורות
בית כנסת
עברית
בין מנחה לערבית
הרב שי
יום ראשון מיקום שפה שעה מגיש
בית מדרש לנשים פרטים
בית מדרש
עברית
8:50 – 13:00
שונה
לימוד חומש עם הרב סולובייצ'יק
בית כנסת
אנגלית
11:00
הרב נורמן לינזר

שיעור במסכת כתובות

בית מדרש
עברית
20:45 - 21:45
הרב שמואל אליקן
יום שני מיקום שפה שעה מגיש
בית מדרש לנשים פרטים
בית מדרש
עברית
9:00 - 13:00
מספר מגישים
עיון רעיוני במסכת ברכות
לינק לפגישת זום
דף מקורות
כרגע רק ב״זום״
אנגלית
20:00
הרב שי פינקלשטיין
משנתו של הרב יהודה אשכנזי
בית מדרש
עברית
אחרי ערבית
חיים רוטנברג
יום רביעי מיקום שפה שעה מגיש
משנתו של הרב יהודה אשכנזי (מניטו)
בית מדרש
עברית
9:00
חיים רוטנברג
''דרך החיים'' למהר''ל מפראג
בית מדרש
עברית
10:30
חיים רוטנברג
מסכת בבא מציעא לנשים
בית מדרש
רוב עברית
12:30
הרב שי פינקלשטיין
יום חמישי מיקום שפה שעה מגיש
בית מדרש בוקר לינק לאתר
בית מדרש
אנגלית
9:00 - 12:00
תורה מציון
שיעור במדרש פרשת השבוע
לינק לפגישת זום
דף מקורות
כרגע רק ב״זום״
אנגלית
20:00
הרב שי
כרגע ב״זום״
עברית
21:00 - 22:00
ד"ר הלל דוויס
יום שישי מיקום שפה שעה מגיש
שיעור במסכת כתובות
לינק לפגישת זום
דף מקורות
באולם לנדאו וב׳׳זום׳׳
אנגלית
7:40
הרב שי
דף יומי שפה שעה מגיש
ימי א-ה באולם לנדאו לינק לפגישת זום
יום ו לינק לפגישת זום
מוצאי שבת לינק לפגישת זום
אנגלית
א-ה 7:45
ו - 9:00
מוצאי שבת - שעה ורבע אחרי שבת
זאב ליפשיץ
עברית
45 דקות לפני מנחה. בשבת - 7.30
הרב ברוך פלדמן
שיעור חודשי מיקום שפה שעה מגיש
כאשר הלכה ומחשבה נפגשים עם העידן המודרני. שיעור לפנוים, פנויות וזוגות צעירים.
( מתחילים בקרוב)
בית כנסת
אנגלית
20:00
יום ראשון אחרי שבת מברכים
הרב שי