תפילה

זמני תפילה

לו"ז שבועי​

שבת וישלח
הדלקת נרות15:59
מנחה וקבלת שבת16:24
ערבית בצאת שבת17:13
שבת וישלח
הדלקת נרות15:59
מנחה וקבלת שבת16:24
ערבית בצאת שבת17:13

יום שבת

סוף זמן קריאת שמעMG”A 8:29 GR”A - 8:55
שחרית מנין מוקדם7:15 בבית המדרש
שחרית מנין שני8:30 בבית הכנסת
שחרית מנין ״צעירים״9:15 באולם לנדאו
תפילת ילדים10:00
תפילת מנחה גדולה13:20
מנחה16:00
שיעור - הרב שי פינקלשטיין:
ערבית בצאת שבת 17:13
סוף זמן קריאת שמעMG”A 8:29 GR”A - 8:55
שחרית מנין מוקדם7:15 בבית המדרש
שחרית מנין שני8:30 בבית הכנסת
שחרית מנין ״צעירים״9:15 באולם לנדאו
תפילת ילדים10:00
תפילת מנחה גדולה13:20
מנחה16:00
שיעור - הרב שי פינקלשטיין:
ערבית בצאת שבת 17:13

ימות השבוע​

26.11-1.12
תפילת שחרית מנין ראשון 6:10 (6:00 ראש חודש)
מנין שני7:00
מנין שלישי8:00
מנין רביעי בימי שישי9:00
מנחה גדולה13:20
תפילת מנחה16:25
תפילת ערבית17:00
תפילת ערבית מנין שני20:30
26.11-1.12
תפילת שחרית מנין ראשון 6:10 (6:00 ראש חודש)
מנין שני7:00
מנין שלישי8:00
מנין רביעי בימי שישי9:00
מנחה גדולה13:20
תפילת מנחה16:25
תפילת ערבית17:00
תפילת ערבית מנין שני20:30
.pl-md-5, .px-md-5 { padding-left: 1rem !important; padding-right: 1rem !important; } #pf-body #pf-title { font-size: 12px; } #pf-body { color: #222; font: 12px/1.25 georgia, serif } #pf-title, #pf-src, #pf-content .printer__exclude, #pf-content .elementor-element-3c30a11, #pf-content .elementor-element-368572f, #pf-content .blockImage, #pf-content .sidebar { display: none; } #pf-body h2 { font-size: 20px; color: #57777B; margin: 0; } #pf-body h2, #pf-body tr { border: none; } #pf-body td { width: 50%; } #pf-body td.column-2 { text-align: right; } #pf-body table { width: 500px !important; }