חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תפילה

זמני תפילה

לו"ז שבועי​

שבת בלק
תפילות ערב שבת מוקדמות18:00
הדלקת נרות19:07
מנחה וקבלת שבת19:32
ערבית בצאת שבת20:26
שבת בלק
תפילות ערב שבת מוקדמות18:00
הדלקת נרות19:07
מנחה וקבלת שבת19:32
ערבית בצאת שבת20:26

יום שבת

סוף זמן קריאת שמעMG”A 8:40 GR”A - 9:16
שחרית מנין מוקדם7:15 בבית המדרש
שחרית מנין שני8:30 בבית הכנסת
שחרית מנין ״צעירים״9:15 באולם לנדאו
תפילת ילדים10:00
תפילת מנחה גדולה13:20
מנחה מוקדמת17:00
מנחה19:05
הרב שי פינקלשטיין-שיעור
ערבית בצאת שבת 20:26
סוף זמן קריאת שמעMG”A 8:40 GR”A - 9:16
שחרית מנין מוקדם7:15 בבית המדרש
שחרית מנין שני8:30 בבית הכנסת
שחרית מנין ״צעירים״9:15 באולם לנדאו
תפילת ילדים10:00
תפילת מנחה גדולה13:20
מנחה מוקדמת17:00
מנחה19:05
הרב שי פינקלשטיין-שיעור
ערבית בצאת שבת 20:26

ימות השבוע​

14.7 - 19.7
מנין שני7:00
מנין שלישי8:00
מנין רביעי
(רק ביום שישי(
9:00
מנחה גדולה13:20
מנחה19:35
ערבית מנין ראשון20:10
ערבית מנין שני20:30
ערבית מנין שלישי22:00
14.7 - 19.7
מנין שני7:00
מנין שלישי8:00
מנין רביעי
(רק ביום שישי(
9:00
מנחה גדולה13:20
מנחה19:35
ערבית מנין ראשון20:10
ערבית מנין שני20:30
ערבית מנין שלישי22:00
.pl-md-5, .px-md-5 { padding-left: 1rem !important; padding-right: 1rem !important; } #pf-body #pf-title { font-size: 12px; } #pf-body { color: #222; font: 12px/1.25 georgia, serif } #pf-title, #pf-src, #pf-content .printer__exclude, #pf-content .elementor-element-3c30a11, #pf-content .elementor-element-368572f, #pf-content .blockImage, #pf-content .sidebar { display: none; } #pf-body h2 { font-size: 20px; color: #57777B; margin: 0; } #pf-body h2, #pf-body tr { border: none; } #pf-body td { width: 50%; } #pf-body td.column-2 { text-align: right; } #pf-body table { width: 500px !important; }