קהילה

גמ"ח שבעה


גמ"ח השבעה של קהילת ניצנים הוקם בידי דנה ברודי לזכר בעלה, ד"ר ברוך ברודי, שהלך לעולמו רק עשרה חודשים לאחר עלייתם ארצה בשנת 2017.

גמ"ח השבעה משאיל עד עשרה כסאות נמוכים ונוחים לישיבה, עשרה סידורים עם סדר התפילות לבית האבלים, נרות נשמה שבעה ימים וארון קודש נייד. בית הכנסת ישאיל גם ספר תורה.