תפילה

זמני תפילה

לו"ז שבועי

שבת בהעלותך
מנין מוקדם17:55
הדלקת נרות19:02
מנחה וקבלת שבת19:27
ערבית בצאת השבת
20:23

יום שבת

סוף זמן ק''שמג''א-8:29, הגר''א -9:05
שחרית מנין מוקדם7.15- באולם לנדאו
שחרית בבית המדרש8:00
שחרית מנין שני8.30 – בביהכ''נ המרכזי
שחרית מנין ״צעירים״ 9:15 - באולם לנדאו
תפילת ילדים10:00
מנחה גדולה13:20
תפילת מנחה בבית המדרש17:00
תפילת מנחה 19:00
שיעור - הרב שי פינקלשטייו
ערבית בצאת השבת20:23

ימות השבוע

28.5-2.6
תפילת שחרית מנין ראשון6:10(6:00 ר׳׳ח)
מנין שני7:00
מנין שלישי8:00
מנחה גדולה13:20
תפילת מנחה19:25
תפילת ערבית20:00
תפילת ערבית מנין שני20:30