תפילה

זמני תפילה

לו"ז שבועי

שבת - וילך - שובה
הדלקת נרות17:49
מנחה וקבלת שבת18:14
ערבית בצאת השבת
19:06
סליחות בנוסח ארץ ישראל22:00

יום שבת

סוף זמן ק''שמג''א-8:54, הגר''א -9:30
שחרית מנין מוקדם7.15- באולם לנדאו
שחרית בבית המדרש8:00
שחרית מנין שני8.30 – בביהכ''נ המרכזי
שחרית מנין ״צעירים״ 9:15 - באולם לנדא
תפילת ילדים10:00
מנחה גדולה13:15
תפילת מנחה בבית המדרש
תפילת מנחה 17:30
דרשת שבת שובה - הרב שי פינקלשטיין
ערבית בצאת השבת19:06
סליחות בנוסח ארץ ישראל22:00

ימות השבוע

29.9 - 30.9
סליחות נוסח ארץ ישראל
(אולם לנדאו)
5:40
תפילת שחרית מנין ראשון6:10(6:00 ר׳׳ח)
סליחות בנוסח המסורתי6:30
מנין שני7:00
סליחות נוסח ארץ ישראל
(אולם לנדאו)
7:30
מנין שלישי8:00
מנחה גדולה13:20
תפילת מנחה18:10
תפילת ערבית18:50
תפילת ערבית מנין שני20:30
סליחות נוסח ארץ ישראל22:00
ערב ראש השנה
25.9
סליחות נוסח ארץ ישראל
(אולם לנדאו)
5:25
סליחות בנוסח המסורתי6:00
סליחות נוסח ארץ ישראל
(אולם לנדאו)
7:15
צום גדליה
28.9
סליחות נוסח ארץ ישראל
(אולם לנדאו)
5:30
סליחות בנוסח המסורתי6:20
סליחות נוסח ארץ ישראל
(אולם לנדאו)
7:15
תפילת מנחה
תפילת ערבית וסיום הצום
18:00
18:50