תפילה

זמני תפילה

לו"ז שבועי

שבת יתרו
הדלקת נרות16:44
מנחה וקבלת שבת17:09
ערבית בצאת השבת
17:58

יום שבת

סוף זמן ק''שמג''א-8:33, הגר''א -9:09
שחרית מנין מוקדם7.15- באולם לנדאו
שחרית בבית המדרש8:00
שחרית מנין שני8.30 – בביהכ''נ המרכזי
שחרית מנין ״צעירים״ 9:15 - באולם לנדאו
תפילת ילדים10:00
מנחה גדולה13:15
תפילת מנחה בבית המדרש
תפילת מנחה 16:45
: שיעור- הרב שי
"אף הן היו באותו הנס" – לגלגולה של הלכה בתלמודים ובקו התפר שבין הלכה לאגדה
ערבית בצאת השבת17:58

ימות השבוע

5.2-10.2
תפילת שחרית מנין ראשון6:10(6:00 ר׳׳ח)
מנין שני7:00
מנין שלישי8:00
מנחה גדולה13:20
תפילת מנחה17:05
תפילת ערבית17:40
תפילת ערבית מנין שני20:30